LGBTمنابع کارآفرین

همه چیزهایی که برای برجسته کردن رزومه خود ، برج مصاحبه ، پیشرفت شغلی و پیمایش دنیای دیجیتال از طریق رسانه های اجتماعی و ارتباطات دیجیتال به آن نیاز دارید.

گروه ها

برای کسب محتوای بیشتر حتماً به گروه Out: BizOwners بپیوندید ، مواردی را که در اینترنت می یابید به اشتراک بگذارید ، با دیگران تعامل کنید ، از دیگران پشتیبانی و پشتیبانی کنید. همه گروه ها را برای مکان و گروههای موضوعی مورد علاقه متمرکز کنید. همچنین ، لطفا مطمئن شوید که در خود نمایه OutBüro شما نشان داده اید که یک کارآفرین هستید. این به برنامه ریزی و ارائه ویژگی های سایت جدید ، پیشنهادات ویژه و موارد دیگر کمک می کند.

[smart_post_show id = ”518022 ″]